ഒറ്റ-മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ പ്രതികരണം - പേജ് 1

ഒരു മൂലകത്തിന് സമാനമായ ഒരു ഘടകത്തെ ഒരു സംയുക്തത്തിൽ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രതികരണം - 2021 അപ്‌ഡേറ്റുചെയ്‌തു

നിര്വചനം

A + BC → AC + B.

ഈ പൊതു പ്രതിപ്രവർത്തനത്തിലെ ഒരു ലോഹമാണ് എലമെന്റ് എ, കൂടാതെ സം‌യുക്തത്തിലെ ലോഹമായ ബി എന്ന മൂലകത്തെ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഘടകം ഒരു ലോഹമല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ, അത് മറ്റൊരു ലോഹമല്ലാത്ത സംയുക്തത്തിൽ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കണം, അത് പൊതു സമവാക്യമായി മാറുന്നു.

പല ലോഹങ്ങളും ആസിഡുകളുമായി എളുപ്പത്തിൽ പ്രതിപ്രവർത്തിക്കുന്നു, അവ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതിപ്രവർത്തന ഉൽ‌പന്നങ്ങളിലൊന്ന് ഹൈഡ്രജൻ വാതകമാണ്. ജലീയ സിങ്ക് ക്ലോറൈഡിനും ഹൈഡ്രജനുമായി ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡ് ആസിഡുമായി സിങ്ക് പ്രതികരിക്കുന്നു (ചുവടെയുള്ള ചിത്രം കാണുക).

വിജ്ഞാപനം
വിജ്ഞാപനം

Phương Trình Kết Quả Số # 1


CH3Br + കെ.സി.എൻ.കെ.ബി.ആർ. + CH3CN
Metyl Bromua കാളി സിയാനുവ കാളി ബ്രോമുവ മെറ്റിൽ സിയാനുവ
(khí) (നീളമുള്ള) (നീളമുള്ള) (നീളമുള്ള)
(ഖാങ് മ) (ഖാങ് മ) (ഖാങ് മ) (ഖാങ് മ)
മുസി മുസി
1 1 1 1 Hệ số
ങ്‌യുയാൻ‌ - ഫാൻ‌ ടി ഖി (g / mol)
Số mol
ഖായ് ലോംഗ് (ഗ്രാം)

Điều kiện phản ứng

ഖാങ് സി

Hiện tượng nhận biết

Phng trình không có hiện tượng nhận biết bic biệt.

ട്രോങ്‌ ട്രോങ്‌ ഹാപ്‌ നായ്, ബെൻ‌ ച ỉ ങ്‌ ഫൈ ക്‌വാൻ‌ സാറ്റ് ചാറ്റ് സാൻ‌ ഫോം കെ.ബി.ആർ. (kali bromua) (trạng thái: lỏng) (màu sắc: Không màu), CH3CN (മെറ്റിൽ സിയാനുവ) (trạng thái: lỏng) (màu sắc: Không màu), sinc sinh ra

Hoặc bản phải quan st chất tham gia CH3Br (മെറ്റിൽ ബ്രോമുവ) (trạng thíi: khí) (màu sắc: Không màu), കെ.സി.എൻ. (കാളി സിയാനുവ) (trạng thái: lỏng) (màu sắc: Không màu), biến mất.


വിജ്ഞാപനം

Đóng góp nội ചാണകം

ഗൂഗിൾ വിയറ്റ്നാമിൽ ĐĐiển Phương Trình đã xây dựng một công cụ tìm kiếm mở rng kết hợp với

ക്ലിക്കുചെയ്യുക vởo yyy để tìm kiếm thông tin mở rộng

Bo lỗi cân bằng

Nu bn nhận ra phương trình này chưa được cân bíng chhnh xác. H clicky ക്ലിക്കുചെയ്യുക vào nt bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Vào ây để bo lỗi ക്ലിക്കുചെയ്യുക
വിജ്ഞാപനം

Phương Trình Kết Quả Số # 2


3HNO3 + C6H5CH33H2O + C6H2CH3(NO2)3
ആക്സിറ്റ് നൈട്രിക് ടൊളുയിൻ nước Thuốc nổ TNT
(നീളമുള്ള) (നീളമുള്ള) (നീളമുള്ള) (rắn)
ആക്സിറ്റ്
3 1 3 1 Hệ số
ങ്‌യുയാൻ‌ - ഫാൻ‌ ടി ഖി (g / mol)
Số mol
ഖായ് ലോംഗ് (ഗ്രാം)

Điều kiện phản ứng

Xúc tác: H2SO4

Hiện tượng nhận biết

Phng trình không có hiện tượng nhận biết bic biệt.

ട്രോങ്‌ ട്രോങ്‌ ഹാപ്‌ നായ്, ബെൻ‌ ച ỉ ങ്‌ ഫൈ ക്‌വാൻ‌ സാറ്റ് ചാറ്റ് സാൻ‌ ഫോം ഹ്ക്സനുമ്ക്സൊ (nước) (trạng thái: lỏng), C6H2CH3(NO2)3 (Thuốc nổ TNT) (trạng thái: rắn), sinc sinh ra

Hoặc bản phải quan st chất tham gia HNO3 (ആക്സിറ്റ് നൈട്രിക്) (trạng thái: lỏng), C6H5CH3 (ടോലുൻ) (trạng thái: lỏng), biến mất.


വിജ്ഞാപനം

Đóng góp nội ചാണകം

ഗൂഗിൾ വിയറ്റ്നാമിൽ ĐĐiển Phương Trình đã xây dựng một công cụ tìm kiếm mở rng kết hợp với

ക്ലിക്കുചെയ്യുക vởo yyy để tìm kiếm thông tin mở rộng

Bo lỗi cân bằng

Nu bn nhận ra phương trình này chưa được cân bíng chhnh xác. H clicky ക്ലിക്കുചെയ്യുക vào nt bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Vào ây để bo lỗi ക്ലിക്കുചെയ്യുക
വിജ്ഞാപനം

Phương Trình Kết Quả Số # 3


H2SO4 + MgH2 + MgSO4
അച്ചുതണ്ട് സൾഫ്യൂറിക് മാജി hidro മാഗി സൺഫാറ്റ്
(നീളമുള്ള) (rắn) (khí) (നീളമുള്ള)
(không màu) (trắng bạc) (không màu)
ആക്സിറ്റ് മുസി
1 1 1 1 Hệ số
ങ്‌യുയാൻ‌ - ഫാൻ‌ ടി ഖി (g / mol)
Số mol
ഖായ് ലോംഗ് (ഗ്രാം)

Điều kiện phản ứng

ഖാങ് സി

Hiện tượng nhận biết

ടിൻ Click xem ക്ലിക്കുചെയ്യുക

വിജ്ഞാപനം

Câu hỏi minh họa

ക്ലിക്കുചെയ്യുക để xem tất cả câu hỏi có liên quan tới phương trình H2SO4 + Mg => H.2 + MgSO4

Câu 1. Phương trình hóa học

Phng trình hoá học nào sau ây sai?


A. Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2
B. അൽ (OH) 3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O
C. Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe (NO3) 3 + 3H2O
D. Fe3O4 + 4HNO3 → Fe (NO3) 2 + 2Fe (NO3) 3 + 4H2O

Xem đáp cn câu 1

Đóng góp nội ചാണകം

ഗൂഗിൾ വിയറ്റ്നാമിൽ ĐĐiển Phương Trình đã xây dựng một công cụ tìm kiếm mở rng kết hợp với

ക്ലിക്കുചെയ്യുക vởo yyy để tìm kiếm thông tin mở rộng

Bo lỗi cân bằng

Nu bn nhận ra phương trình này chưa được cân bíng chhnh xác. H clicky ക്ലിക്കുചെയ്യുക vào nt bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Vào ây để bo lỗi ക്ലിക്കുചെയ്യുക
വിജ്ഞാപനം

ഞങ്ങളുടെ സ്പോൺസർ

ടിവിബി Mờt Thời Để Nhớ

ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസ്

രസകരമായ വിവരങ്ങൾ കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ അറിയൂ


ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഉള്ളടക്കം നിലനിർത്താൻ വരുമാന ഫോം പരസ്യങ്ങൾ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പരസ്യം നൽകേണ്ടത്? : ഡി

വെബ്‌സൈറ്റിനെ പിന്തുണയ്‌ക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല (അടയ്‌ക്കുക) - :(


>