വിജ്ഞാപനം

ഓക്സിഡേഷൻ-റിഡക്ഷൻ പ്രതികരണം - പേജ് 1

രണ്ട് സ്പീഷിസുകൾക്കിടയിൽ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ കൈമാറ്റം ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു തരം രാസപ്രവർത്തനം - അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്തത് 2021

Đang tìm kiếm phương trình bạn yêu cầu ...

നിര്വചനം

ഓക്സിഡേഷൻ-റിഡക്ഷൻ (റിഡോക്സ്) പ്രതിപ്രവർത്തനം ഒരു തരം രാസപ്രവർത്തനമാണ്, അതിൽ രണ്ട് സ്പീഷിസുകൾക്കിടയിൽ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ കൈമാറ്റം ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഒരു ഓക്സിഡേഷൻ-റിഡക്ഷൻ പ്രതികരണം ഒരു രാസപ്രവർത്തനമാണ്, അതിൽ ഒരു തന്മാത്രയുടെയോ ആറ്റത്തിന്റെയോ അയോണുകളുടെയോ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ നേടുകയോ നഷ്ടപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നു. ഫോട്ടോസിന്തസിസ്, ശ്വസനം, ജ്വലനം, നാശം അല്ലെങ്കിൽ തുരുമ്പെടുക്കൽ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ജീവിതത്തിന്റെ ചില അടിസ്ഥാന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് റെഡോക്സ് പ്രതികരണങ്ങൾ സാധാരണവും പ്രധാനവുമാണ്.

വാർത്ത പോപ്പുലേഷന്റെ 5% മാത്രമേ അറിയൂ

വിജ്ഞാപനം


Phương Trình Kết Quả Số # 1
Fe + (CH3സിഒഒ)2CuCu + (CH3സിഒഒ)2Fe
sắt Đồng (II) ആക്‌സെറ്റാറ്റ് .ng S (t (II) axetat
ഇരുമ്പ് കോപ്പർ അയൺ (II) അസറ്റേറ്റ്
1 1 1 1 ഹായ്
ങ്‌യുയാൻ‌ - ഫാൻ‌ ടി ഖി (g / mol)
മോൾ
ഖായ് ലോംഗ് (ഗ്രാം)

വിജ്ഞാപനം

Ệiều kiện phản .ng

ഖാങ് സി

ഹയാൻ ടാങ് നാൻ ബിയറ്റ്

Phng trình không có hiện tượng nhận biết bic biệt.

ട്രോങ്‌ ട്രോങ്‌ ഹാപ്‌ നായ്, ബെൻ‌ ച ỉ ങ്‌ ഫൈ ക്‌വാൻ‌ സാറ്റ് ചാറ്റ് സാൻ‌ ഫോം Cu ()ng), (CH3COO) 2Fe (Sắt (II) axetat), sinc sinh ra

Hoặc bản phải quan st chất tham gia Fe (അത്), (CH3COO) 2Cu (Đồng (II) axetat), biến mất.


Đóng góp nội ചാണകം

ഗൂഗിൾ വിയറ്റ്നാമിൽ ĐĐiển Phương Trình đã xây dựng một công cụ tìm kiếm mở rng kết hợp với

ക്ലിക്കുചെയ്യുക vởo yyy để tìm kiếm thông tin mở rộng

Bo lỗi cân bằng

Nu bn nhận ra phương trình này chưa được cân bíng chhnh xác. H clicky ക്ലിക്കുചെയ്യുക vào nt bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Vào ây để bo lỗi ക്ലിക്കുചെയ്യുക

Phương Trình Kết Quả Số # 2


ക്സനുമ്ക്സഹ്2O2 + 12NH4OH + As2S33 (NH4)2SO4 + ക്സനുമ്ക്സഹ്2O + 2 (NH4)3അസോ4
ഓക്സി ജി അമോണി ഹൈഡ്രോക്സിറ്റ് ആഴ്സൻ ട്രിസുൻഫുവ അമോണി സൾഫാറ്റ് nước അമോണി ആയുധശേഖരം
ഹൈഡ്രോ പെറോക്സൈഡ് അമോണി ഹൈഡ്രോക്സിറ്റ് ആർസെനിക് ട്രൈസൾഫൈഡ് അമോണിയം ആഴ്സനേറ്റ്; അമോണിയം ഓർത്തോർസെനേറ്റ്
(നീളമുള്ള) (നീളമുള്ള) (റോൺ) (നീളമുള്ള) (നീളമുള്ള) (നീളമുള്ള)
ബാസി മുസി മുസി
14 12 1 3 20 2 ഹായ്
ങ്‌യുയാൻ‌ - ഫാൻ‌ ടി ഖി (g / mol)
മോൾ
ഖായ് ലോംഗ് (ഗ്രാം)

Ệiều kiện phản .ng

ഖാങ് സി

ഹയാൻ ടാങ് നാൻ ബിയറ്റ്

Phng trình không có hiện tượng nhận biết bic biệt.

ട്രോങ്‌ ട്രോങ്‌ ഹാപ്‌ നായ്, ബെൻ‌ ച ỉ ങ്‌ ഫൈ ക്‌വാൻ‌ സാറ്റ് ചാറ്റ് സാൻ‌ ഫോം (NH4) 2SO4 (അമോണി സൾഫാറ്റ്) (trạng thái: lỏng), ഹ്ക്സനുമ്ക്സൊ (nước) (trạng thai: lỏng), (NH4) 3AsO4 (അമോണി ആഴ്സണാറ്റ്) (trạng thái: lỏng), sinc sinh ra

Hoặc bản phải quan st chất tham gia H2O2 (ഓക്സി ജി) (ട്രംഗ് തി: ലോങ്ങ്) NH4OH (അമോണി ഹിഡ്രോക്സിറ്റ്) (trạng thái: Lỏng), 2S3 പോലെ (ആഴ്സൻ ട്രിസുൻ‌ഫുവ) (ട്രോംഗ് തായ്: റോൺ), ബിയാൻ മോട്ട്.


Đóng góp nội ചാണകം

ഗൂഗിൾ വിയറ്റ്നാമിൽ ĐĐiển Phương Trình đã xây dựng một công cụ tìm kiếm mở rng kết hợp với

ക്ലിക്കുചെയ്യുക vởo yyy để tìm kiếm thông tin mở rộng

Bo lỗi cân bằng

Nu bn nhận ra phương trình này chưa được cân bíng chhnh xác. H clicky ക്ലിക്കുചെയ്യുക vào nt bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Vào ây để bo lỗi ക്ലിക്കുചെയ്യുക

Phương Trình Kết Quả Số # 3


2H2O + H2S2O8H2O2 + 2H2SO4
nước ആക്സിറ്റ് പെറോക്സിഡിസുൻഫ്യൂറിക് ഓക്സി ജി അച്ചുതണ്ട് സൾഫ്യൂറിക്
ഹൈഡ്രോ പെറോക്സൈഡ് സൾഫ്യൂരിക് അമ്ലം;
(നീളമുള്ള) (നീളമുള്ള) (നീളമുള്ള) (നീളമുള്ള)
ആക്സിറ്റ്
2 1 1 2 ഹായ്
ങ്‌യുയാൻ‌ - ഫാൻ‌ ടി ഖി (g / mol)
മോൾ
ഖായ് ലോംഗ് (ഗ്രാം)

Ệiều kiện phản .ng

ഖാങ് സി

ഹയാൻ ടാങ് നാൻ ബിയറ്റ്

Phng trình không có hiện tượng nhận biết bic biệt.

ട്രോങ്‌ ട്രോങ്‌ ഹാപ്‌ നായ്, ബെൻ‌ ച ỉ ങ്‌ ഫൈ ക്‌വാൻ‌ സാറ്റ് ചാറ്റ് സാൻ‌ ഫോം H2O2 (ഓക്സി ഗി) H2SO4 (axit sulfuric) (trạng thái: lỏng), sinc sinh ra

Hoặc bản phải quan st chất tham gia ഹ്ക്സനുമ്ക്സൊ (nước) (trạng thai: Lỏng), H2S2O8 (ആക്സിറ്റ് പെറോക്സിഡിസുൻഫ്യൂറിക്) (trạng thái: Lỏng), biến mất.


Đóng góp nội ചാണകം

ഗൂഗിൾ വിയറ്റ്നാമിൽ ĐĐiển Phương Trình đã xây dựng một công cụ tìm kiếm mở rng kết hợp với

ക്ലിക്കുചെയ്യുക vởo yyy để tìm kiếm thông tin mở rộng

Bo lỗi cân bằng

Nu bn nhận ra phương trình này chưa được cân bíng chhnh xác. H clicky ക്ലിക്കുചെയ്യുക vào nt bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Vào ây để bo lỗi ക്ലിക്കുചെയ്യുക

ഞങ്ങളുടെ സ്പോൺസർ

ടിവിബി Mờt Thời Để Nhớ

ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഉള്ളടക്കം നിലനിർത്താൻ വരുമാന ഫോം പരസ്യങ്ങൾ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പരസ്യം നൽകേണ്ടത്? : ഡി

വെബ്‌സൈറ്റിനെ പിന്തുണയ്‌ക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല (അടയ്‌ക്കുക) - :(